Sleepy Hollow Farm, Vermont, USA

Photo 29 Eyl 2013 12-15Sleepy Hollow Farm, Vermont Sleepy Hollow Farm, Vermont, USA Sleepy-Hollow-Farm-in-Vermont sleepy-hollow-farm_woodstock_vermont Sleepy-Hollow-Farm-Woodstock-Vermont